V r o u w e n k o o r

Koor

Het koor is opgericht in 2003 en heeft nu 15 leden. We willen graag groeien naar een totaal van 20 leden. Het koor zingt drie- of vierstemmig en het bestaat uit alten, mezzosopranen en sopranen. De leden en dirigent stimuleren elkaar om mee te denken over muziekkeuzes, kleding en optredens, waardoor er een ontspannen sfeer heerst als tegenhanger van het inspannende repeteren …
De meeste liederen zingen we a capella en soms hebben we begeleiding van piano of viool. De koorleden komen uit Wijk bij Duurstede, Rijswijk, Maurik, Zoelen, Tiel en Kesteren.
Het streven is om 3 concerten per jaar te geven, waarvan 1 met een sfeervolle High Tea of borrel na afloop. Ook zingen we graag rondom de kerstdagen. Daarnaast werken we mee aan kerkdiensten in onder andere de prachtige Martinuskerk in Rijswijk.
Met zangpedagoge Esther Putter doen wij zo nu en dan een workshop waarin waarneming van de klank centraal staat.
ALLE STEMMEN ZIJN WELKOM EN ALTEN EXTRA WELKOM!