Vrouwenkoor

DAVINA

Lustrum 2018

Enkele zanglustige Rijswijkse vrouwen waren op zoek naar een geschikt koor. Ze hadden zowel gezamenlijk als individueel ervaring opgedaan bij verschillende koren in de regio, maar konden hun draai niet vinden. Dus besloten ze om zelf een koor op te richten. Op 12 mei 2003 volgde de oprichtingsvergadering.

De eerste repetitie was in september 2003 bij een van de dames in de huiskamer, zonder dirigent, want die moest nog worden gezocht. Na veel telefoontjes en bezoeken aan repetities van beschikbare dirigenten was er nog geen gegadigde.

De echtgenoot van een van de vrouwen, had ervaring met koordirectie en hij wilde het koor wel dirigeren totdat er een geschikte dirigent gevonden was. De repetities werden daarna gehouden bij de dirigent aan de Rijnbandijk, ook in de huiskamer. Het koor breidde zich door stevig lobbyen uit tot 14 vrouwen. De dirigent is tot ieders tevredenheid tot zijn verhuizing in 2007 gebleven.

De eerste concerten werden georganiseerd in de Rehoboth, het verenigingsgebouw van de Hervormde Kerk in Rijswijk. Het werd traditie om na afloop een High Tea te serveren om met elkaar en met de gasten na te praten. Ook waren er in de loop van de tijd een aantal muzikale evenementen, na uitnodigingen en op eigen initiatief.

In 2007 moest het koor weer op zoek naar een nieuwe dirigent én naar een nieuwe repetitieruimte. Frank van der Velden, die niet in de regio woonde maar binnenkort naar Beusichem zou verhuizen kwam een proefrepetitie geven. Het koor was verrast over zijn begeleiding. Hij wist iedereen vertrouwd te maken met het instuderen van a-capella muziekstukken. De repetitieruimte werd de Rehoboth, een bijgebouw van de Martinuskerk in Rijswijk, (waar wij nu nog altijd – gratis – repeteren). Als tegenprestatie verleenden wij medewerking aan een paar diensten in de Martinuskerk en een keer in de twee jaar aan de Kerstnachtdienst. Dat doen wij ook nu nog!

In latere perioden had het koor enig verloop, maar door mond-op-mond reclame kwamen er weer nieuwe leden uit de regio bij. Frank had interesse in Oost-Europese liederen waardoor ons koor nieuwe accenten kreeg. In de loop der jaren heeft ons koor in 28 talen gezongen…

Ondanks de soms uiteenlopende meningen is het nog steeds een hechte groep vrouwen en heeft het koor een stevige basis gekregen. Op ons jubileumconcert op 7 juli 2018 kwam een stuk verleden tot leven met het zingen van liederen van toen… maar met de vrouwen van nu.
Ons motto was en is: het moet klikken en klinken!